NÁVRAT NA ÚVODNÚ STRÁNKU

03-November-2000

HĽADÁME TALENTY
Cieľom našich stránok je hľadanie a propagácia nových detských talentov, či už umeleckých, športových alebo vedeckých. Chceme preto poprosiť Vás, rodičov, ale aj učiteľov nadaných detí, napíšte nám o mladom talente, ktorý by si zaslúžil, aby sa o ňom vedelo. Do našej databázy zaradíme každý Váš tip.
U vedeckých či športových talentov stačí uviesť vo Vašom tipe meno a bydlisko talentu a min. tromi-štyrmi vetami opísať zoznam dosiahnutých úspechov, prípadne prekážky, ktoré bránia rozvoju ich talentu.
Pre potenciálne herecké či spevácke hviezdy môžete zasielať okrem mena a bydliska nasledovné údaje: dátum narodenia, výšku, farbu vlasov a očí. Potrebná je aspoň jedna kvalitná čiernobiela fotografia tváre či celej postavy. Ďalej by mal nasledovať stručný popis daností, ktoré sú pre dieťa typické (napr. vynikajúca komunikatívnosť, dobré intelektuálne schopnosti, skvelý prednes, vzťah ku zvieratám, športové nadanie...) Môže byť pripojený zoznam záľub (plávanie, tanec, spievanie, herectvo, kung-fu, gymnstika, skateboarding). 

Ak sa jedná o člena hereckého súboru, pripojte zoznam hier a úloh, v ktorých hral. Ak účinkoval v nejakej reklame, treba spomenúť, pre koho a akú úlohu stvárnil

Ak sa jedná o spevácky talent, treba uviesť diskografiu, zoznam vystúpení, plány do budúcnosti. 

Informácie o talentoch, prípadné pripomienky zasielajte mailom na našu kontaktnú adresu hviezdy@dida.sk , v prípadne vážnejšieho záujmu vyplňte nasledovný dotazník: 
1. Základné údaje:
Priezvisko:
Meno:
Titul:
Dátum narodenia:
Rodné čislo:
Pohlavie:
Národnosť:
trvalé bydlisko:
Ulica:
Číslo:
Mesto:
PSČ:

prechodné bydlisko:

Ulica:
Číslo:
Mesto:
PSČ:
2. Zákonný zástupca:
Priezvisko:
Meno:
Titul:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
trvalé bydlisko:
Ulica:
Číslo:
Mesto:
PSČ:

prechodné bydlisko:

Ulica:
Číslo:
Mesto:
PSČ:
3. Kontakt:
tel. č./fax:
tel. č./fax:
(do zamestnania)
Mobil:
E - mail:
4. Vzdelanie:
Ukončené vzdelanie:

5. Zamestnanie:

Adresa:
(zamestnanie)
  
6. Jazykové znalosti:
Znalosť: - aktívna
- konverzačná
- pasívna
7. Osobné údaje:
Výška:
Váha:
Obvod: - hrudníka
- pásu
- bokov
Farba očí:
Farba vlasov:
 
Čislo topánok:
Čislo konfekcie:
Špecificky znak
vyzoru:
8. Prax v oblasti:
1. Máte skúsenosti vo vašej vybranej oblasti?  
2. Aké? (kurzy, súťaže, spolupráca s agentúrami, TV, filmy, reklama atď.)  
3. Špecifické údaje:
Vodičský preukaz:  
Jazda na koni:        
Hra na hudobné mástroje (aké?):
Tanec (aký?):                           
Extrémne športy (aké?):
9. Charakterizujte svoju osobnosť (schopnosti, záľuby, predstavy, skúsenosti a pod.)

 

 

 

 

©   2000 YSS Slovakia & DIDA  / All Rights Reserved

  GD Master: Július K. Jahnátek ml.  & Roman Zbín/ All Rights Reserved
.
COPYRIGHTS, TRADEMARKS & RESTRICTIONS

All Images and Logos on this page are copyrighted by their respective production companies.

COPYRIGHTS, TRADEMARKS, & RESTRICTIONS

ALL RIGHTS RESERVED. ALL MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, REVIEWS, IMAGES, ILLUSTRATIONS, AUDIO CLIPS, AND VIDEO CLIPS (COLLECTIVELY "THE MATERIAL") ARE PROTECTED BY COPYRIGHT AND TRADEMARK AND SHALL NOT BE USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER OTHER THAN PRIVATE, NON-COMMERCIAL VIEWING PURPOSES. REPRODUCTION, DUPLICATION, DISTRIBUTION, DERIVATIVE WORKS, POSTING, AND OTHER UNAUTHORIZED COPYING OR USE OF THE MATERIAL CONTAINED HEREIN IS EXPRESSLY PROHIBITED