23-Október-2000

Ako s porcelánom
Je naše dieťa nadané? Má talent? Túto otázku si kladú mnohí rodičia. Tí, čo sa dokážu odosobniť od presvedčenia, že sami objavili v dome malého génia, zájdu do psychologických poradní. Tam ich možno na základe testov ubezpečia, že ich ratolesť má v genetickej výbave predpoklady na dosahovanie mimoriadnych výsledkov.Najmä v ostatnom čase však silnejú hlasy, že súčasná spoločnosť pre tzv. nadané alebo talentované deti nevytvára dostatočné podmienky.
Hendikepovaný dorast vraj dostal a dostáva šancí omnoho viac. Podaktorí experti súhlasia, iným pri takomto porovnávaní naskakuje husia koža.

Namieste je otázka: Čo je to nadanie a čo talent? Tomáš Kováč z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave tvrdí, že ide o multidimenziálne pojmy a v rovine číro akademickej sa talent považuje za výraz nadania. Presná definícia zrejme nejestvuje. Kováč je presvedčený, že každý človek má na niečo predpoklady. Danosti vyjadrené talentom, ktoré sa rozvíjajú alebo brzdia podľa podmienok. Preto je zástancom tzv. integrovaného modelu výchovy detí s rozličným nadaním.

"Dokonca hendikepované deti majú často veľké danosti pre rozličné aktivity (napríklad Gizka Billíková s Downovým syndrómom je vynikajúca moderná gymnastka, alebo nevidomý Štefan Kiss je známy muzikant a kazateľ, pozn. red.). Prečo sa za nadané a talentované považujú iba deti s intelektovými predpokladmi? Lebo ich majú na mysli obhajcovia tzv. segregovanej výchovy, keď tvrdia, že sa pre ich rast nevytvárajú podmienky," zamýšľal sa T. Kováč.

S talentom je to ako s porcelánom. Nech už zdobí hociktorý regál príborníka, treba s ním narábať opatrne, citlivo. Nadaný kominár, špičkový husľový virtuóz, vrcholový atlét - každý by mal dostať, čo mu patrí. A každý by mal požičané vrátiť.

Pravda 11.8.2000 - Oľga Prekopová

 

 

 

 

 

 

©   2000 YSS Slovakia & DIDA  / All Rights Reserved

  GD Master: Július K. Jahnátek ml.  & Roman Zbín/ All Rights Reserved
.
COPYRIGHTS, TRADEMARKS & RESTRICTIONS

All Images and Logos on this page are copyrighted by their respective production companies.

COPYRIGHTS, TRADEMARKS, & RESTRICTIONS

ALL RIGHTS RESERVED. ALL MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, REVIEWS, IMAGES, ILLUSTRATIONS, AUDIO CLIPS, AND VIDEO CLIPS (COLLECTIVELY "THE MATERIAL") ARE PROTECTED BY COPYRIGHT AND TRADEMARK AND SHALL NOT BE USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER OTHER THAN PRIVATE, NON-COMMERCIAL VIEWING PURPOSES. REPRODUCTION, DUPLICATION, DISTRIBUTION, DERIVATIVE WORKS, POSTING, AND OTHER UNAUTHORIZED COPYING OR USE OF THE MATERIAL CONTAINED HEREIN IS EXPRESSLY PROHIBITED