23-Október-2000

Treba ich podporiť
Myslíte si, že spoločnosť dostatočne podporuje mimoriadne nadané deti? pýtali sme sa v uliciach.
  • Katarína P., 22 rokov, Lučenec: Zdá sa mi, že v súčasnosti si viac všímame postihnuté deti než nadané. Talentovaných je síce menej, ale o to viac by sme sa im mali venovať. Najmä v školách. A začať by sme mali pri učiteľoch. Na vysokých školách pedagogických treba pripraviť ľudí na prácu s talentovanými deťmi a,

samozrejme, aj ich za to dobre zaplatiť. Na druhej strane si myslím, že nadané deti by mali chodiť do normálnych škôl, aby sa stretávali aj s ostatnými žiakmi. Poobede by potom mohli chodiť do rôznych krúžkov, kde by sa im venovali učitelia s potrebnou kvalifikáciou.

  • Blažej L., 23 rokov, Rožňava: Ak by sme chceli niečo urobiť pre nadané deti, musel by sa na Slovensku zmeniť školský systém. Treba napríklad zriadiť zvláštne triedy, kde by bol menší počet žiakov. Učiteľ by tak mal čas na to, aby sa zaoberal každým z nich osobitne. No ani to nestačí. Dôležité sú aj učebné osnovy, ktoré by sa mali prispôsobiť nadaniu a vlohám týchto detí.
  • Ivana Bukvová, 19 rokov, Bratislava: Nepáči sa mi, že z nadaných detí robíme niečo viac, než sú. Mali by sa normálne začleniť do spoločnosti, a to znamená aj medzi ostatné deti. Nesúhlasím s tým, aby chodili do špeciálnych tried. Pokiaľ na to majú, nech radšej v bežnej škole postúpia do vyššieho ročníka. No oddeľovať ich od druhých detí? S tým nesúhlasím.
Pravda 11.8.2000 - Michaela Lacková

 

 

 

 

 

©   2000 YSS Slovakia & DIDA  / All Rights Reserved

  GD Master: Július K. Jahnátek ml.  & Roman Zbín/ All Rights Reserved
.
COPYRIGHTS, TRADEMARKS & RESTRICTIONS

All Images and Logos on this page are copyrighted by their respective production companies.

COPYRIGHTS, TRADEMARKS, & RESTRICTIONS

ALL RIGHTS RESERVED. ALL MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, REVIEWS, IMAGES, ILLUSTRATIONS, AUDIO CLIPS, AND VIDEO CLIPS (COLLECTIVELY "THE MATERIAL") ARE PROTECTED BY COPYRIGHT AND TRADEMARK AND SHALL NOT BE USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER OTHER THAN PRIVATE, NON-COMMERCIAL VIEWING PURPOSES. REPRODUCTION, DUPLICATION, DISTRIBUTION, DERIVATIVE WORKS, POSTING, AND OTHER UNAUTHORIZED COPYING OR USE OF THE MATERIAL CONTAINED HEREIN IS EXPRESSLY PROHIBITED